Plough Pose (Sanskrit: Halasana)

Image

Plough Pose sa Puerto Galera, Mindoro Mayo 2012. Kuha ni Gold Villar.

Layunin ng pose na ito ang paglagay ng pressure sa ating dibdib at ang pag-stretch ng leeg sa likod na bahagi. Nahahasa nito ang pleksibilidad ng ating spine upang kumawala ang anumang tensyon sa ating likuran at balikat.

Benepisyo ng Pose

  1. Pagrekober ng leeg mula sa anumang aksidente.
  2. Pagtanggal ng sakit sa likuran at balikat.
  3. Panlaban sa insomnya.
  4. Panlaban sa problema sa tiyan at pagtatae.
  5. Panlaban sa impotence.

Mga Hakbang

  1. Sa posisyong nakahiga at nakarelaks ang mga palad sa papag, huminga nang malalim tsaka buhatin ang paa hanggang 90 degrees.
  2. Dalhin ang paa lampas sa iyong ulo hanggang tumukod ito sa papag.
  3. Dalhin ang dalawang kamay sa likuran at pagbuhulin ang mga daliri habang naka-stretch sa papag.
  4. Panatilihing nakabuhat ang baywang at nakatapat sa linya ng balikat.

Mga Opsyon

a. Maaaring tumukod mula sa tuhod kung hindi kakayaning naka-straight ang mga paa.

b. Maaaring gawin ito na naka-lotus ang mga paa habang nakasuporta ang kamay sa tuhod.

k. Hawakan ang daliri ng mga paa habang naka-stretch ito lampas sa ulo.

One thought on “Plough Pose (Sanskrit: Halasana)

  1. Pingback: Fish Pose (Sanskrit: Matsyasana) | YOGIC JOURNEY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s