Ananda Marga Philippines Summer Ananda Sammelana 2012

Ginanap ang Ananda Marga Philippines Summer Regional Ananda Sammelana sa sentro nito sa Ananda Kuranga, Brgy. Wakat, Nagcarlan, Laguna noong Abril 5-8, 2012 sa temang “Kiirtana to Heal the World”.

Sa pakikipagtulungan ng Samaharlika at Prama Wellness, tampok sa kampuhang pagtitipon ang asanas, kiirtana, sadhana, svadhyaya, mga disuksyon hinggil sa Spirituality in our New Changing World ni Ac. Caetanyananda Avt.; History of Yoga ni Ac. Shankarsananda Avt.; Mysticism – Permanent and Impermanent by Ac. Dharmavedananda Avt. at ang mga Kwento ni Baba. Nagkaroon din ng eleksyon ng mga opisyales, binyag ng isang sanggol, palaro at pangkulturang pagtatanghal.

Ang Asana (Sanskrit: posture) ay tumutukoy sa iba’t ibang posture na isinasagawa upang magbigay ng pisikal at mental na balanse at kaginhawaan para sa indibidwal.

breakfast of mango, watermelon, papaya, sweet potato, bread, rice cake and buko salad

Ang Kiirtana (chanting dance) ay ang pag-awit ng mantrang Baba Nam Kevalam habang hinahanda ang sarili sa meditasyon.

baptismal bath tub

Ang Sadhana (self-realization) ay alinmang sariling praktis ng pagpapalalim ng buhay-espiritwal at pangingibabaw ng ego at pansariling nais. Maaari itong gawin ng indibidwal o grupo sa pamamagitan ng dasal, aksyon o perspektiba. Ang meditasyon ay mabisang gawin sa tinatawag na magic hour o ambrosial hour: dalawa at kalahating oras bago sumikat ang araw kung saan ang araw ay kasalukuyang nasa anggulong 60 degree.

Svadhyaya (self-reflection) ay ang pagsipat at pagpapalalim sa pag-unawa ng sarili upang mapaunlad ang pag-uugali o aktitud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s