Tree Pose (Sanskrit: Vrksasana)

Jayameena in Tree Pose at Anawangin, Zambales. Photo by Rj Mendoza.

Jayameena in Tree Pose at Anawangin, Zambales. Photo by Rj Mendoza.

Sa pose na ito, sinasanay ang pagkaroon ng balanse at pokus ng sarili sa pamamagitan ng pagtindig nang matatag gaya ng angking tayog ng isang puno.

Mga Benepisyo

  1. Pagsaayos ng posture ng ulo, likod at baywang.
  2. Pampalakas ng binti, likod at bukong-bukong.
  3. Higit na pleksilidad ng baywang
  4. Pagpapagana ng thorax para sa mas malalim na paghinga.
  5. Panlaban sa sakit sa likod at paghinga.

Paano Gawin

  1. Mula sa pagkatindig (Tadasana), ilipat ang bigat ng kaatwan sa kanang paa.
  2. Tupiin ang kaliwang paa at itutok ang tuhod sa lupa habang nakalagay ang kamay sa dibdib o sa lampas ng ulo at sa bandang likod ng taenga.
  3. Manatili sa posisyon ng 20-60 segundo.
  4. Gawin ang proseso nang nakatindig sa kaliwang paa.
  5. Maaari itong ulitin nang apat na beses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s