Yoga Teacher’s Training sa Ananda Marga

Para sa mga yogi at yogini at sa lahat ng mga interesadong mag-aral paano magturo ng yoga, maglulunsad ang Ananda Marga Philippines ng pagsasanay mula Hulyo 7 – Disyembre 8, 2012 na gaganapin sa yoga center nito sa 46 Maamo Street, Sikatuna, Quezon City.

Ang Ananda Marga ay isang charitable not-for-profit na organisasyon. Mula 1967, naglunsad na ito ng mga regular na klase sa yoga asanas, yogic treatment, relaxation at meditation sang-ayon sa sistemang Tantra Yoga na kilala bilang pinakamatandang tipo ng yoga.

Ang klase ay 3 times a week / 2 week nights (6:30 pm to 8:00pm ) and Saturdays 8:00 am – 3pm.

Ang training ay binubuo ng:

1. Yoga Philosophy and History

2. Asanas (Yoga Postures) Practice and Training

3. Yoga Anatomy and Physiology

4. Teaching Methodology

Para sa iba pang detalye, tumawag sa (+63)7039014 o 09128091320.

Tingnan din ang Ananda Marga Facebook Page at Ananda Marga Philippines @ Facebook para sa updates.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s